logo

Psihologija rada
Što je planiranje ljudskih resursa
Planiranje organizacije
Planiranje poslova i radnih zadataka
Planiranje znanja i kompetencija
Planiranje zapošljavanja
naslov

Uvod u psihologiju rada

: Petar Lovrić - : 8.8.2020.

uvod


PSIHOLOGIJA RADA- UVOD I DEFINICIJE

 

Što je uopće psihologija rada?

Guion (1965) definira psihologiju rada kao znanstveno područje koje se bavi proučavanjem odnosa između čovjeka i rada: istraživanje o prilagodbi čovjeka na radne uvjete, druge ljude koje susreće na poslu i proces rada.

Blum & Naylor (1968) – primjena psihologijskih spoznaja i principa na probleme s kojima se susreću ljudi u poslovnom okruženju.
 

Što je (radna) organizacija?

Organizacija je svojstvo složenog sustava čiji su raznoliki dijelovi međusobno povezani i funkcionalno usklađeni tako da čine postojanu strukturu i djeluju kao cjelina.
Organizacija ima određena svojstva, a to su:

 • usklađen napor članova u postizanju zajedničkih ciljeva
 • podjela rada
 • diferencijacija uloga
 • hijerarhija položaja


Budućnost radne organizacije

Mnogi istraživači misle da se danas suočavamo s velikim promjenama u strukturi radne organizacije.

Toffler, poznati futurolog optimistički vidi novog radnika kao:

 

 • neovisnog
 • fleksibilnog
 • obrazovanog i vještog

Vjeruje se da je stalni radni odnos nešto što pripada prošlosti, odnosno da će novi radnik pokazivati tendenciju mijenjanju radnih mjesta, s ciljem usavršavanja i potragom za novim radnim izazovima.

Izazovi s kojima se susreće svaka radna organizacija, a time i sam radnik su:

 

 • raznovrsnost radne snage (dob, spol, rase)
 • globalizacija
 • konflikt život(obitelj)/rad koji se odnosi na usklađivanje karijere i obitelji
 • smanjenje radne snage
 • doživotno učenje: napredak tehnologije

Raspodjela psihologa s obzirom na zaposlenje:

 

 

Najčešći poslovi u području organizacijske psihologije/psihologije rada su:

 

 • Oblikovanje radnog mjesta i okoliša
 • Selekcija zaposlenika
 • Procjena radne uspješnosti
 • Savjetovanje i razvoj karijere
 • Profesionalni trening
 • Međuljudski odnosi
 • Motivacija zaposlenika
 • Razvoj i promjene u organizaciji
 • Odnos stroj-radnik

 

Koje su prednosti i nedostaci psihologa zaposlenog u organizacijskoj psihologiji?
 

Prednosti

Nedostaci

Jedan od bolje plaćenih poslova psihologa

Komunikacija s Upravom

Raznolikost posla

Najviše vremena se troši na selekciju i profesionalni trening

Putovanja

Stres/pritisak

Mogućnost fleksibilnog radnog vremena

Pisanje nalaza i izvješća

Samozapošljavanje

Rokovi

 

Duže radno vrijeme