logo

Psihologija rada
Što je planiranje ljudskih resursa
Planiranje organizacije
Planiranje poslova i radnih zadataka
Planiranje znanja i kompetencija
Planiranje zapošljavanja
naslov

KATALOG POSLOVA planiranje poslova i rada

: Petar Lovrić - : 10.8.2020.

kako isplanirati poslove i radna mjesta


 

Definiranje globalnog kataloga poslova

 

 • grupa poslova (Job Area)
 • skupina poslova (Job Family)
 • posao (Job)
 • Opis posla
 • Definiranje potrebne stručne spreme i zanimanja potrebnih za obavljanje posla
 • Definiranje tipa posla (rukovodeći, manager i sl.)
 • Gradacija poslova 
 • Razine složenosti
 • Tipovi obračuna

 

 

Definiranje i upravljanje organizacijom kompaniije

 

 • Definiranje tipova organizacijskih jedinica (department, sektor, team itd.)
 • Definiranje sustava Cost centara
 • Definiranje lokacija
 • Unos i definicija novih organizacijskih jedinica /vremenska komponenta/
 • Analiza povijesti organizacijske jedinice i njoj pripadajućih radnih mjesta
 • Provođenje reorganizacije
 • Planiranje razvoja organizacije

 

 

Definiranje i upravljanje radnim mjestima (Job position)

 

 

 • Otvaranje i izmjene podataka o radnom mjestu kao vremenska komponenta, uz stalnu vezu s katalogom poslova te mogućnost specifičnih podataka vezanih uz poziciju
 • Planiranje potreba za zaposlenicima (planska veličina) i praćenje popunjenosti
 • Planiranje i otvaranje natječaja za pojedina radna mjesta
 • Definiranje tipa natječaja
 • Definiranje datuma planirane potrebe za zaposlenikom
 • Definiranje datuma otvaranja natječaja i selekcijskog postupka
 

•Identifikacija posla (naziv, lokacija, organizaciona pripadnost)

•Sadržaj posla

•Organizacioni odnosi i položaj

•Odnosi sa drugim poslovima

•Zadaci, dužnosti, odgovornosti

•Sredstva, oprema, materijal

•Uslovi rada

•Standardi uspešnosti

•Potrebna znanja i osobine izvršioca

 
Mc Cromic :Kategorija poslova
 

•Informacioni input

•Mentalni procesi

•Sredstva rada

•Relacije

•Radna situacija i sadržaj posla

•Ostale karakteristike posla