logo

Što je pribava zaposlenika
Regrutacija
Selekcija
Metode odabira kandidata
Ugovaranje radnog odnosa
naslov

Najčešće pogreške prilikom intervjua

: Monika Mikec - : 18.1.2019.

Savjeti i greške prilikom vođenja intervjua


Iako je bitno postaviti pitanja o radnom iskustvu, školovanju, vještinama i osobinama, najvažnija odrednica intervjua je slušanje i razumijevanje

 

Intervju za posao može po svojoj formi biti strukturirani ili nestrukturirani. Strukturirani intervju prati vrlo predodređen raspored unaprijed određenih pitanja, dok nestrukturirani intervju daje procjenjivaču odnosno ispitivaču slobodu da spontano kreira pitanja u realnom vremenu. Strukturirani intervjui, naravno, pokazali su se kao najuspješnija alat koji pomaže u odabiru idealnog kandidata. Druga pogreška odnosi se na uporabu isključivo zatvorenih pitanja jer na njih kandidat daje kratke odgovore i često su sugestibilna. Također, lista pitanja treba biti u određenoj mjeri fleksibilna i podložna promjeni jer nije potrebno svim kandidatima postaviti ista pitanja. Često ispitivač previše vremena provede pričajući nego kandidat, stoga je dobro odrediti trajanje uvodne riječi prije početka intervjua. Jedna od čestih grešaka koje ispitivači čine odnosi se na lošu procjenu kandidata jer ispitivači često traže sličnosti i razlike između sebe i kandidata. Ispitivač ne smije biti uzrok treme kod kandidata te ispitivač treba izbjegavati donositi odluke u prve tri minute trajanja intervjua.

 

 

 

Stoga se preporučuje:

 • Prije intervjua napraviti popis pitanja (s minimalnim odstupanjima među kandidatima)
 • Koristiti otvorena i zatvorena pitanja
 • Koristiti bihevioralna pitanja koja su povezana s radnim zadacima npr. „Opišite bitnu promjenu koja se dogodila na vašem prethodnom radnom mjestu. Kako ste se prilagodili na nju?“ „Objasnite kako ste se snalazili u izazovnim radnim situacijama te kako ste ih riješili?“
 • Koristiti istražujuća pitanja kako bi se dobile detaljne informacije u situacijama kada kandidat daje preopćenite odgovore ili kada postoji sumnja da kandidat nešto nije spomenuo, a važno je za intervju
 • Izbjegavati pitanja o nacionalnosti, religiji, političkim uvjerenjima, zdravstvenom stanju, fizičkim karakteristikama i bračnom statusu
 • Imati na umu da 97% informacija dobivamo neverbalno, stoga je bitno obratiti pozornost na izgled i samoprezentaciju
 • Obratiti pozornost na prvi dojam
 • Korištenje standardnog jezika prilikom intervjua bez žargona i dijalekta
 • Biti objektivan, profesionalna, stručan i zadržati stav
 • Osoba koja provodi intervju mora ohrabriti kandidata da dobije što više informacija te tražiti što više primjera te mora biti svjestan vlastite pristranosti i predrasuda
 • Osvijestiti koja su očekivanja poslodavca i tražiti mišljenje od kolega kako bi se izbjegla subjektivnost u procjeni