logo USLUGE KONTAKT
Što je to osposobljavanje zaposlenika
Planiranje potreba za razvojem
Metode procjene u svrhu razvoja
Implementacija razvojnih aktivnosti
Evaluacija realizacije razvojnih ciljeva
naslov

Razvoj zaposlenika

: Petar Lovrić - : 12.8.2020.

Kako definirati profesionalni rast i razvoj zaposlenika


Kad govorimo o razvoju zaposlanika, mislimo na rast koji će osigurati organizaciji kompetentne kadrove i istovremeno zadovoljiti njihove osobne interese u smislu ostvarenja željene karijere. Tradicionalno, karijera je predstavljala broj promaknuća u nekom vremenu, praćenih odgovarajućim rastom plaće. Takvu su karijeru zaposlenici ostvarivali u pravilu postepeno, kroz godine rada u organizaciji u kojoj su i počeli raditi.

 

Kako su se u okruženju u posljednjih petnaestak godina dogodile značajne promjene, "one-company" karijere definitivno nestaju. Sve to je razlog zbog kojeg postoji mali broj zanimanja koja nude "doživotan posao", a broj relativno sigurnih područja rada i dalje se smanjuje. Devedesetih godina prvi koji su osjetili promjene u okruženju i ostali bez radnih mjesta bili su zaposlenici nižih obrazovnih razina, nekih proizvodnih i uslužnih zanimanja (dok je npr. 1900-te godine samo 17% poslova zahtijevalo educirane radnike, dok se danas taj postotak povisio na više od 60%).Taj se trend i dalje nastavlja i sve više pogađa i visokoobrazovane zaposlenike jer organizacije više nisu spremne imati zaposlenike kojima je radna uloga usko definirana – one trebaju zaposlenike koji su voljni i sposobni prilagoditi se nejednoznačno definiranom radnom okruženju u kojem je moguće opstati samo tako da se brzo i kompetentno odgovori njegovim zahtjevima.

 

Stoga se na globalnom tržištu rada javlja višak radne snage, ali se istovremeno dramatično povećala potreba za oslanjanjem na talente. Zašto? Zbog brzih promjena u načinima funkcioniranja i tehnologijama, kompanije koje žele opstati moraju biti fleksibilne kako bi brzo promijenile smjer ili transferirale resurse u skladu sa zahtjevima kupaca/korisnika usluga ili da bi odgovorile na akcije koje poduzima konkurencija. Uvjet da u tome uspiju je ekspertnost i visok stupanj fleksibilnosti kadrova zbog čega se uključuju u bespoštedni rat za talente. (Jedan podatak koji posredno govori o ratu za talente: prihod agencija koje se na razvijenom Zapadu bave traženjem i zapošljavanjem kadrova rastao je u posljednjih 5 godina dvostruko više od BND). Procjenjuje se da će rat za talente trajati još barem dva desetljeća, te da će uspješno zadržavanje talenata biti velika kompetitivna prednost kompanije.