logo

Što je pribava zaposlenika
Regrutacija
Selekcija
Metode odabira kandidata
Ugovaranje radnog odnosa
naslov

Metode i testovi za selekciju

: Monika Mikec - : 18.1.2019.

Najpopularniji testovi i njihove karakteristike


 

1.Testovi sposobnosti

 

 • Testovi kognitivnih sposobnosti

G-faktor jasno korelira s radnom uspješnošću; time više što je posao kompleksniji

Ipak, za nešto bolju predikciju dobro je koristiti testove specifičnih kognitivnih sposobnosti (verbalne, numeričke, spacijalne) ovisno o zahtjevima radnog mjesta (analiza posla)

Testiranje je lako provesti grupno standardiziranim testovima.

Postoje određeni troškovi testiranja

 

 • Testovi fizičkih sposobnosti

Vrijeme reakcije, spretnost prstiju, praćenje mete (mogu psiholozi)

Snaga, izdržljivost, fleksibilnost (medicina rada)

Paziti da tražene fizičke sposobnosti jasno korespondiraju s zahtjevima posla (analiza posla)

Relativno skupo jer se u pravilu radi individualno; samo za kandidate koji zadovoljavaju ostale uvjete.

 

 

2.Upitnici ličnosti

 • Fokusiraju se na osobine ličnosti
 • Nemaju tako jasnu povezanost s uratkom kao kognitivne sposobnosti.
 • Postoji dosta kontroverzi oko upotrebe pri selekciji.
 • Najčešće se koristi pet-faktorski model.
 • Savjesnost je univerzalno dobar prediktor radne uspješnosti pogotovo u kombinaciji s visokim kognitivnim sposobnostima
 • Ekstraverzija i donekle ugodnost dobro predviđaju neka menadžerska i trgovačka zanimanja

Problem laganja i iskrivljenog prikazivanja sebe djelomično rješavaju “skale laganja”.

 

 

3.Testovi uzorka posla

 • Bazirani na premisi da je najbolji pokazatelj budućeg ponašanja promatrano ponašanje pod sličnim uvjetima.
 • Ovi testovi zahtijevaju da kandidat obavlja zadaće što sličnije onima koje se obavljaju na tom radnom mjestu
 • Imaju jasnu facijalnu i sadržajnu valjanost – visoka motiviranost radnika
 • Nisu podložni laganju, simuliranju, prepisivanju
 • Imaju visoku kriterijsku valjanost! Najvišu od svih metoda!
 • Jedini je problem u objektivnom mjerenju uratka na testu – pribjegava se procjeni uspješnosti od strane više eksperata ili objektivnim mjerama učinkovitosti (broj proizvedenih ili točno klasificiranih elemenata, broj adekvatnih ponašanja itd.)
 • Nedostaci:
  • Skupi za provođenje u nekim slučajevima; individualno mjerenje
  • Nisu primjenjivi kod zadaća ili dužnosti koje traju danima ili tjednima
  • Teže su primjenjivi kod poslova kod kojih je potrebna velika količina treninga i uvježbavanja
  • Nužna je odlična analiza posla za definiranje sadržaja rada koji će se simulirati – dobra metoda je Analiza kritičnih događaja
  • Ako se koristi specifična oprema na radnom mjestu trebalo bi sličnu (istu) koristiti na testu – problem korištenja nepoznate oprema i sigurnosti kandidata.