Kadrovska služba

Definiranje kadrovske službe

Posao kadrovske službe obuhvaća sve aktivnosti o radnim odnosima. Zaposlenik kadrovske službe mora biti upoznat s propisima iz radnog prava. Svaki kadrovski odjel čini centralni dio svake tvrtke ili organizacije. Zadatak kadrovske službe je prikupljanje osobnih podataka svih zaposlenika, ažuriranje ugovora o radu, evidentiranje prisutnosti na radu, priprema obračuna plaća, prijava, odjava i promjena radnog vremena na mirovinskom osiguranju, koordiniranje dopustima i godišnjim odmorima. Zaposlenici kadrovske službe također moraju biti upoznati ne samo s državnim zakonskim okvirom, već i pravilnikom poduzeća ili kolektivnim ugovorom ako postoji. Redovito usavršavanje i educiranje zaposlenika kadrovske službe, imperativ je svake organizacije.