Kako zadovoljstvo povezati s poslom

Nedavno je japanski multinacionalni konglomerat Hitachi d.o.o. započeo ulaganje u razvoj zanimljive tehnologije, a sam predmet istraživanja bavi se korelacijom sreće i produktivnosti. Hitachijevo istraživanje u razvoj alata koji će analizirati ljudske aktivnosti i stupanj zadovoljstva (poput high-tech badges koji se najjednostavnije opisuju kao „senzori sreće“) revolucionirati će pogled na radna okruženja diljem svijeta. Idući potez Hitachija odnosi se na potragu za najboljim poslovnim modelom i analizom prikupljenih podataka o sreći zaposlenika te je li sretnija radna atmosfera doista i produktivnija.

Prvi izazov ovog istraživanja zasigurno polazi od stvaranja instrumenata koji će kvantificirati sreću, a zatim je pokušati i promijeniti. Ova analiza teži otkrivanju koje aktivnosti zaposlenike usrećuju i stvaranje više takvih radnih zadataka. Analiza ljudi (odnosno „people analytics“ kako je nazivaju) nalazi svoju široku primjenu u području zapošljavanja, poticanja raznolikosti, upravljanja izvedbom, povećanja angažmana zaposlenika i protoka povratnih informacija.

Stvaranje pozitivne radne atmosfere stvara i pozitivan učinak na zaposlenike, a neki „mali“ potezi i „mikropromjene“ mogu dovesti do zamjetnih poboljšanja:

1. Mnogi zaposlenici smatraju kako ne dobivaju dovoljno pozitivnih povratnih informacija od poslodavaca. Riječi hvale i priznanje koje zaposlenici dobivaju za svoj napor uvelike pridonosi osjećaju sreće i zadovoljstva na radnom mjestu. Mnoge tvrtke organiziraju interne nagrade za zaposlenike koji se najviše ističu i ostvaruju dobre rezultate, što uvelike stimulira i ostale zaposlenike da teže ka boljim rezultatima.

2. Zaposlenici koji si postavljaju pitanje „Ispunjava li me moj posao?“ obično traže neku vrstu validacije koju im najbolje može pružiti njihov poslodavac. Svrha i cilj postojanja tvrtke ili organizacije može lakše postaviti smjernice za rješavanje ovog problema. Poslodavac najbolje može doprijeti do pojedinca ako mu objasni kako je važna karika u cjelokupnom poslovnom okruženju, što onda postaje svrha sama po sebi.

3. Podizanje standarda zaposlenika ne mora se nužno iskazati povećanjem plaće; tvrtka ili organizacija može i na druge načine pokazati svoj interes za dobrobit svojih zaposlenika kroz razne organizirane aktivnosti poput odlaska na liječničke preglede, druženja, team building itd. Poslodavci mogu omogućiti dodatno obrazovanje za članove tima, pohađanje tečajeva i konferencija. Poticanje socijalizacije među zaposlenicima još jedan je način na koji tvrtka potiče koheziju i bolju radnu atmosferu. Poslodavci koji su shvatili moć stvaranja bliske radne okoline organiziraju npr. književne klubove za zaposlenike.