Mjere zapošljavanja – javni radovi

Prema objavi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ovu mjeru mogu iskoristiti osobe koje su dugotrajno nezaposlene, osobe s invaliditetom ili osobe koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Te osobe su svrstane u tri kategorije:

  1. Prvu kategoriju čine osobe koje su: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe uključene u probaciju, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju. U prvu kategoriju pripadaju osobe koje su mlađe od 29 godina,  a u evidenciji nezaposlenih su prijavljene do 4 mjeseca, ali i oni dulje od godine dana. U ovu kategoriju spadaju i osobe koje su mlađe od 25 godina te su u evidenciji nezaposlenih više od 6 mjeseci. Za javne radove se preporučuju osobe koje su starije od 50 godina i nezaposlene su dulje od 6 mjeseci i osobe koje su nezaposlene 3 i više godina.
  2. U drugu kategoriju pripadaju korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih.
  3. Treću skupinu korisnica čine osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci i osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci.

Mjera se može iskoristiti u trajanju od 6 mjeseci na puno radno vrijeme, u trajanju od 9 mjeseci (6 mjeseci rada u punom radnom vremenu, a preostala 3 mjeseca u nepunom uz mogućnost obrazovanja) ili 9 mjeseci u nepunom radnom vremenu za korisnike zajamčene minimalne naknade. Financira se 100% troška minimalne bruto plaće u iznosu od 4.031,45 kn za prvu skupinu, odnosno, 50% troška minimalne bruto plaće u iznosu od 2.015,73 kn za drugu i treću skupinu.

Javne radove najčešće organizira država i često podrazumijeva izgradnju mostova, školskih prostora ili cesta jer su to objekti od širokog općeg društvenog interesa. Javni rad treba se organizirati na područjima gdje vlada visoka nezaposlenost, a program mora biti neprofitan.