Mjere zapošljavanja – potpora za očuvanje radnih mjesta

Mjera „Potpora za očuvanje radnih mjesta“ namijenjena je radnicima koji rade za poslodavce s privremenim poteškoćama; namijenjena je radnicima koji žele steći znanje potrebno kako bi bili konkurentniji na tržištu jer im prijeti potencijalni gubitak radnog mjesta. Ova mjera namijenjena je i osobama koje su ostvarile gubitak u poslovanju.

Radnici stariji od 50 godina zaposleni kod poslodavca u poteškoćama mogu biti korisnici ove mjere, kao i radnici koji iz raznih razloga ne mogu u potpunosti ispunjavati zahtjeva radnog mjesta. Mjera se može koristiti do 6 mjeseci.

Mjera se koristi za obrazovanje ili osposobljavanje radnika, prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Kako iskoristiti mjeru? Mjeru se može iskoristiti kao potpora za skraćivanje radnog vremena – „razmjerni dio iznosa plaće za broj radnih sati za koje je radniku skraćeno radno vrijeme (maksimalno do 40% skraćenja radnog vremena i maksimalno do 40% iznosa bruto I plaće), a najviše do iznosa minimalne plaće prema posebnom propisu.“

U veljači 2017. izglasan je Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta. Članak 1. Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta donesen je kao privremeni lijek koji je trebao ublažiti negativne posljedice svjetske gospodarske krize koja je uređivala potpore i načine skraćivanja punog radnog vremena. Korisnici mjera su bili trgovačka društva i fizičke osobe koje zapošljavaju radnike, izuzev obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i poslodavaca koji već jesu korisnici potpora za zapošljavanje. Članak broj 3. Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta omogućavao je korištenje potpore poslodavcima koji su skratili „trajanje punog radnog vremena i kao puno radno vrijeme odredi prosječno radno vrijeme u trajanju do 32 sata tjedno, može koristiti potporu u visini razlike plaće i doprinosa na plaće radnika prije skraćivanja radnog vremena i nakon skraćivanja radnog vremena, a najviše do 20% ukupnog iznosa plaće i doprinosa iz i na plaću radnika prije skraćivanja radnog vremena.