Profesionalno usmjeravanje

Profesionalno usmjeravanje definira se kao skup aktivnosti koje vode pojedinca u odlučivanju i upravljanju vlastite karijere. Na profesionalno usmjeravanje utječu kompetencije i obrazovanje, a odabrati zvanje ili profesiju nije nimalo lagan zadatak. Profesionalno usmjeravanje preporuča se osobama koje se nalaze u dilemi, osobama koje žele promijeniti profesiju, a u posljednje vrijeme preporuča se i mladima koji upisuju srednju školu ili fakultet.

Prema članku 18. Pravilnika o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad „profesionalno usmjeravanje jest skup različitih stručnih postupaka kojima se identificiraju mogućnosti, interesi i kompetencije korisnika, kako bi donijeli odluke o obrazovanju i zapošljavanju te upravljali vlastitim profesionalnim razvojem.“ Savjetnici za zapošljavanje provode konzultacije sa zainteresiranom osobom na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.   

Uz razgovor, profesionalno usmjerenje obuhvaća i psihologijska testiranja kojima se utvrđuju sposobnosti pojedinca, a poželjne osobine određuju i karijerni smjer. Uobičajeno je provođenje i testiranje interesa; određivanje interesa uvelike pomaže pri eliminaciji velikog broja zanimanja, iako ovaj faktor nije odlučujući. Razgovore s ciljem određivanja profesionalnog usmjerenja provodi obično provodi psiholog.

Hrvatski zavod za zapošljavanje vrši i profesionalno usmjeravanje za učenike završene osnovne i srednje škole; ovo savjetovanje naziva se „rana intervencija“ jer pomaže učenicima odrediti budući karijerni put, pokazuje čimbenika uspjeha i neuspjeha kroz obrazovanje, preventivno djeluje na odustajanje od škole i moguću socijalnu isključenost. Od 2007. godine na snazi je program Moj izbor kojeg provode sve područne službe HZZ-a, kao i oko stotinjak škola i institucija. Program oogućuje definiranje profesionalnog usmjerenja te sadrži opise 300 zanimanja i mogućnost samotestiranja. Nakon testiranja upitnici se obrađuju i predlažu se odgovarajuća zanimanja učenicima.

U nastavku je pristupni link za anketu o interesima i kompetencijama na službenoj stranici HZZ-a:

https://e-usmjeravanje.hzz.hr/Predanketa