Što sve treba sadržati ugovor o radu sa strancima?

Približavanjem početka sezone sve više poslodavaca okreće se zapošljavanju stranaca; svake godine Vlada Republike Hrvatske donosi godišnje kvote za radne dozvole stranaca, odnosno državljana trećih zemalja. Hrvatska će izdati 31 000 dozvola za zapošljavanje stranaca, najviše u sektoru građevine i turizma.

Zakon o strancima uređuje potrebne propise i uvjete za ulazak i boravak stranaca u Hrvatskoj; dozvola za rad, boravak i prijava o radu nužni su kriteriji koje svaki stranac mora ostvariti kao preduvjet boravka. Stranci podnose zahtjev za kratkotrajan boravak (do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana) ili zahtjev za privremeni boravak (do godine dana). Stranci podnose zahtjev za privremeni boravak te se u razlogu boravka navodi „rad“.

Brošura „ Stranci “ koju izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova navodi uvjete za odobrenje privremenog boravka stranaca ako:

1. dokaže svrhu privremenog boravka,

2. ima valjanu putnu ispravu,

3. ima sredstva za uzdržavanje,

4. ima zdravstveno osiguranje,

5. nema zabranu ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj i

6. ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.

Kazne su određene u iznosi od 10.000,00 do 15.000,00 kn za svakog poslodavca koji zaposli stranca koji nema dozvolu za boravak i rad ili potvrdu o prijavi rada. Novčana kazna od 10.000,00 do 30.000,00 kn propisana je za poslodavce koji zaposle stranca koji nezakonito boravi u RH, „ a novčanom kaznom u iznosu od 70.000,00 do 150.000,00 kuna za svakog državljanina treće zemlje kaznit će se poslodavac – pravna osoba koja zapošljava ili se koristi radom državljanina treće zemlje koji nezakonito Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Kazne slijede i za sve poslodavce koji nisu obavijestili policijsku upravu o isteku uvjeta na temelju kojih je izdana dozvola za boravak. Takve kazne se kreću u iznosu od 5.000,00 do 7.000,00 kn.

Nakon što poslodavac podnese zahtjev za izdavanje dozvola za boravak i rad, podnosi se i ugovor o radu sa strancem. Kako se radna dozvola izdaje na određeno vrijeme, tako i trajanje ugovora o radu mora imati određeno vrijeme trajanja.

Ugovor koje sklapaju poslodavac i stranac mora sadržati sve osobne podatke koji su od interesa: ime, prezime, država rođenja, spol, dan, mjesec, godina rođenja, državljanstvo, mjesto rođenja u stranoj državi, identifikacijski broj osobe, prebivalište odnosno boravište, stručno obrazovanje, dan početka i završetka rada te zanimanje i naziv posla kojeg će radnik obavljati. Radnik prilaže presliku svojih osobnih dokumenata. Potrebno je utvrditi kako stranac koji dolazi raditi ima valjanu dozvolu za boravak i rad. Bitno je utvrditi vrijeme obavljanja sezonskog posla, odnosno vrijeme trajanja radnog odnosa. Poslodavac mora utvrditi kako će radnik stranac ostvariti povećanje plaće (prekovremeni rad, rad blagdanima…). Ugovor mora odrediti radno vrijeme npr. 40 sati tjedno te koliko je radnih dana u tjednu. Određuje se stanka svakog radnog dana u iznosu npr. 30 minuta. Određuje se tjedni i dnevni odmor. Ugovor mora odrediti plaću i pravo na dopuste. Nužno je utvrditi postojanje redovitog i izvanrednog otkaza ugovora o radu. Potrebno je utvrditi koji je sud nadležan u slučaju potencijalnih sporova između potpisanih stranaka.