Uloge ljudskih resursa

Uspješno poslovanje ovisi o nizu čimbenika, a apsolutni uspjeh je zagarantiran s uspješnim odjelom ljudskih resursa. Sve veća su očekivanja od ljudskih resursa da postanu:

  • Strateg u poslovanju: kontinuirano razumijevanje osnova poslovanja i stvaranje dobrih vrijenosti
  • Zagovaratelj promjena: ljudski resursi trebaju iznova predlagati inovativne tehnike promjena i omogućiti lakše provođenje istih
  • U službi zaposlenika: ljudski resursi su most između zaposlenika i poslodavca koji kreira sustav koji će zadovoljiti sve potrebe
  • Dio administrativne podrške: ljudski resursi žive u simbizi s kadrovskom službom te na taj način pružaju efikasan administrativni sustav koji je točan i dostupan

Kako bi lakše realizirali potrebe i očekivanja, nastala su glavna područja rada ljudskih resursa:

  • Pribava – osluškivanje potreba organizacije, kreiranje posla, razvoj strategije privlačenja zaposlenika, poboljšanje selekcijskih metoda, razrada sustava baze životopisa, vođenje selekcijskig procesa
  • Kontinuirani razvoj zaposlenika – razvoj i implementacija strategije razvoja zaposlenika, pomoć u ostvarivanju potencijala zaposlenika, traženje talenta, planiranje edukacija, evaluacija zaposlenika
  • Nagrađivanje zaposlenika – stvaranje sustava nagrađivanja, stvaranje motivacije među zaposlenicima, planiranje plaća
  • Organizacijska kultura – stvaranje sustava upravljanja organizacijskom kulturom, usmjeravanje organizacijske kulture
  • Pravni odnosi –  stvaranje propisa koji reguliraju radne odnose (ugovor o radu, kolektivni ugovori, mirovinska dokumentacija, zdravstveno osiguranje, ugovor o djelu, autorski ugovor), odnos sa sindikatima i ministarstvima