Zašto nema razlike između ugovora o kreditu i ugovora o radu?

Nesporazumi koji nastaju prilikom razgovora i sklapanja radnog odnosa

Svaki početak radnog odnosa mora započeti s kompromisom odnosno obje strane koje sklapaju ugovor moraju biti zadovoljne. U praksi nažalost to nije tako, prvi problemi se javljaju prilikom selekcijskog procesa kada se potencijalnom radniku postave određeni uvjeti koji kasnije nisu ostvareni u ugovoru o radu. Nakon dugog selekcijskog procesa novi radnik tek prilikom potpisivanja ugovora dolazi do spoznaje kako je njegov poslodavac bio neiskren. Najčešće stavke koje variraju su plaća, prvotno ugovorena satnica, mjesto izvršenja rada te smanjeni period ugovorenog radnog odnosa u ugovoru na određeno vrijeme. Ponekad se problemi pojave nakon par mjeseci rada, npr. radniku se mijenja mjesto izvršenja rada ili smjena rada a kako bi se potencijalne frustracije izbjegle radnici trebaju inzistirati na tome da se takve stavke jasno definiraju ugovorom o radu. To je pravo svakog radnika da traži utvrđenje svakog aspekta svog radnog odnosa.

Ulazeći u bilo koji ugovorni odnos, interesne strane ovaj čin moraju ozbiljno shvatiti i pažljivo pročitati ugovor. Legitimno je da svaka strana iskaže svoj interes i da razumije što je razmjena obveznih odnosa. Ugovor o radu govori o razmjeni odnosa pri čemu poslodavac naručuje izvršenje poslova. Poslodavac mora znati dizajnirati posao i koje potrebe rada kupuje s kompetencijama. Naručitelj za izvršenje poslova daje novac, a radnik prodaje svoj rad koji sadrži kapital znanja i vještina.

Ugovor o radu treba se tretirati s jednakom dozom ozbiljnosti kao i bilo koji kupoprodajni ugovor ili ugovor o kreditu. Statistike pokazuju kako veliki broj radnika ne čita pozorno ili ne čita uopće svoj ugovor o radu. Radnici su neinformirani o bitnim stavkama na koje treba obratiti pozornost u ugovoru prilikom čitanja. Ugovorom o radu se ugovaraju poslovi koje za poslodavca treba obaviti u rad koji se kupuje svojim kompetencijama, znanjima i vještinama.

Ugovor o radu nije limitiran količinom stavaka, te se obje strane mogu sporazumjeti oko optimalnih uvjeta koje će pogodovati objema stranama. Razmislite prije potpisivanja koji su vaši prioriteti i oko kojih stvari se spremni pregovarati. Preporuka struke je da obje strane imaju prijedlog ugovor u svojem posjedu barem 24 sata prije potpisivanja.