logo USLUGE KONTAKT
Psihologija rada
Što je planiranje ljudskih resursa
Planiranje organizacije
Planiranje poslova i radnih zadataka
Planiranje znanja i kompetencija
Planiranje zapošljavanja
... Vaša karijera naš posao ...
... radite na sebi ...
... budite zavodljiv poslodavac ...
... naučite se predstavite ...
... nemojte lako gubiti radnike ...

naslov

Uvod u psihologiju rada

: Petar Lovrić - : 8.8.2020.

uvod


PSIHOLOGIJA RADA- UVOD I DEFINICIJE

 

Što je uopće psihologija rada?

Guion (1965) definira psihologiju rada kao znanstveno područje koje se bavi proučavanjem odnosa između čovjeka i rada: istraživanje o prilagodbi čovjeka na radne uvjete, druge ljude koje susreće na poslu i proces rada.

Blum & Naylor (1968) – primjena psihologijskih spoznaja i principa na probleme s kojima se susreću ljudi u poslovnom okruženju.
 

Što je (radna) organizacija?

Organizacija je svojstvo složenog sustava čiji su raznoliki dijelovi međusobno povezani i funkcionalno usklađeni tako da čine postojanu strukturu i djeluju kao cjelina.
Organizacija ima određena svojstva, a to su:

 • usklađen napor članova u postizanju zajedničkih ciljeva
 • podjela rada
 • diferencijacija uloga
 • hijerarhija položaja


Budućnost radne organizacije

Mnogi istraživači misle da se danas suočavamo s velikim promjenama u strukturi radne organizacije.

Toffler, poznati futurolog optimistički vidi novog radnika kao:

 

 • neovisnog
 • fleksibilnog
 • obrazovanog i vještog

Vjeruje se da je stalni radni odnos nešto što pripada prošlosti, odnosno da će novi radnik pokazivati tendenciju mijenjanju radnih mjesta, s ciljem usavršavanja i potragom za novim radnim izazovima.

Izazovi s kojima se susreće svaka radna organizacija, a time i sam radnik su:

 

 • raznovrsnost radne snage (dob, spol, rase)
 • globalizacija
 • konflikt život(obitelj)/rad koji se odnosi na usklađivanje karijere i obitelji
 • smanjenje radne snage
 • doživotno učenje: napredak tehnologije

Raspodjela psihologa s obzirom na zaposlenje:

 

 

Najčešći poslovi u području organizacijske psihologije/psihologije rada su:

 

 • Oblikovanje radnog mjesta i okoliša
 • Selekcija zaposlenika
 • Procjena radne uspješnosti
 • Savjetovanje i razvoj karijere
 • Profesionalni trening
 • Međuljudski odnosi
 • Motivacija zaposlenika
 • Razvoj i promjene u organizaciji
 • Odnos stroj-radnik

 

Koje su prednosti i nedostaci psihologa zaposlenog u organizacijskoj psihologiji?
 

Prednosti

Nedostaci

Jedan od bolje plaćenih poslova psihologa

Komunikacija s Upravom

Raznolikost posla

Najviše vremena se troši na selekciju i profesionalni trening

Putovanja

Stres/pritisak

Mogućnost fleksibilnog radnog vremena

Pisanje nalaza i izvješća

Samozapošljavanje

Rokovi

 

Duže radno vrijeme