Mirta Škaljac

2H7B3206_1-cropanoMirta Škaljac diplomirala je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer financije. Kroz dugi niz godina rada specijalizirala se je na području zapošljavanja te kao stručni konzultant i predavač radi na projektima uspostave procesa, tijekova i procedura u kadroviranju, payrollingu i radnom pravu malih i srednjih tvrtki. Svoju karijeru u području ljudskih resursa započinje 2005-te godine u funkciji izvršnog managera agencije za zapošljavanje Kadus zapošljavanje. Tijekom rada je stekla i stručno zvanje HR managera. U svom višegodišnjem radu vodila je mnogobrojne projekte zapošljavanja za tvrtke prije svega iz sektora malog i srednjeg gospodarstva. Nadalje se je specijalizirala u programima restrukturiranja i reorganizacije malih i srednjih poduzeća. Danas radi na poslovima selekcije i zapošljavanja ljudi u inozemstvu.

Neki od projekata na kojima je surađivala su:

„Stvaranje egzistencije“, u okviru programa MINGORP-a i Hrvatskog Caritasa (2007) na kojem je pripremala poduzetnike za poduzetništvo.

Sudjelovala je kao trener na EU projektu „Bonsai-savjetovanje mladih pri zapošljavanju“ u organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i grada Velike Gorice i Ekonomskog Instituta u Mariboru (2008.), na kojem je pripremala nezaposlene za tržište rada, te kao održivi projekt razvila je i provodi program „Zaposli se“ u cilju pripreme nezaposlenih za tržište rada.

U razdoblju do 2008-2009 radila je na projektu Outplacementa u MORH-u gdje je vodila program informiranja o mogućnostima na tržištu rada i zapošljavanja u privatnom sektoru.

Bila je i koautor teme i stručni  suradnik   na projektu  Moj pametni video  na temu radnog prava.

2013 sudjeluje kao stručni suradnik i konzultant na projektu Postani gradonačelnik, prvi primjer direktne demokracije u RH, u kojem se putem javnog natječaja odabire kandidat za nezavisnu listu koju podupiru Hrvatska udruga obrtnika i poduzetnika i Udruga mladih Velike Gorice.

2014-te godine držala je govor na TEDx-u u Zagrebu na temu zapošljavanja.

2015 godine sudjelovala je na EU projektu Active kao stručni suradnik predavač gdje je pripremala studente ekonomskog fakulteta za usmjeravanje na putu osobne karijere.

Stručni je suradnik i kolumnist na više Internet portala i časopisa od kojih su neki: Adriamedia-Cosmopolitan savjeti za zapošljavanje; hop.hr-portal za razvoj poduzetništva; e-talent.hr-portal za razvoj ljudskih resursa; poslovni-savjetnik.hr; HRB-Časopis hoteli, restorani, barovi, ICT business portal.

Za časopis Poslovni savjetnik u suradnji sa drugim članovima svog HR tima bila je koautor na prilogu Vodič za zapošljavanje koji je nudio savjete u pomoći pri zapošljavanju.

Završila je supervizorski program iz Process work metode za osobni razvoj.

Član je udruge HOP-hrvatske udruge obrtnika i poduzetnika u kojoj ima funkciju predstavnika za grad Zagreb.

12 godina radila je volonterski je radila u funkciji  konzultanta i trenera Udruge za unapređenje kvalitete života “Phenomena”.

Danas radi kao HR konzultant za radno pravne politike, organizaciju i selekciju zaposlenika u malim i srednjim tvrtkama i priprema pojedince za tržište rada, programe profesionalne orjentacije mlade, te programe profiliranja za osobni razvoj pojedinca