Tomislav Bunjevac

Tomislav Bunjevac član je Programskog odbora HR Summita, a u području primijenjene psihologije, više od dvadeset godina bavi se organizacijskim ponašanjem, posebno ključnim aspektima upravljanja ljudskim resursima. Kreira i vodi brojne programe u svrhu selekcije, programe procjene menadžmenta (assessment centri), programe procjene zaposlenika u razvojne svrhe (development centri) i u svrhu promocije zaposlenika. Bavi se i savjetovanjem u području organizacijskih promjena (modifikacije organizacijskih struktura i optimiziranje organizacijske funkcionalnosti, izrada opisa poslova i radnih zadataka, izrada sustava vrednovanja rada i nagrađivanja).

Bavi se razvojem sustava računalnog i ‘on-line’ testiranja za organizacijske potrebe, kao i različitim istraživanjima (organizacijska kultura, zadovoljstvo zaposlenika, interne organizacijske mreže, itd.). Zadnjih godina, u suradnji s istaknutim kolegama u području upravljanja ljudskim resursima, promovira ‘integrativno HRM savjetovanje’, sistemski pristup koji se sastoji od različitih sustava procjena, programa razvoja zaposlenika i metoda evaluacije ishoda. Poseban interes usmjerava na transformaciju ‘klasičnih’ organizacija u inovativne organizacije. Objavio je petnaestak znanstvenih i stručnih radova, a osim na matičnom fakultetu, sudjelovao je u izvedbi nastave na Filozofskom fakulteta u Osijeku.

Član je Povjerenstva za psihodijagnostičke instrumente pri Hrvatskoj psihološkoj komori (2008.-2016.).  Vijećnik je u Zajednici za razvoj ljudskih potencijala Hrvatske gospodarske komore (2015.-2018.) i član je povjerenstva za odabir hrvatskog HR menadžera godine–nagrada PROMETEJ (2009.-2018.). Godine 2007. bio je lokalni konzultant na projektu CARDS programa „Capacity Strengthening for Administrative Decentralisation” u suradnji s ICON – INSTITUTOM. Od 2007. do 2016. godine vodio je upise na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U periodu od 2003. do 2018. godine član je tima za provedbu razredbenog postupka za upis na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te je ujedno i voditelj upisa u Diplomske studije na istom fakultetu od 2016. do 2018. godine.